קבר רמבם
מתחם קבר הרמב"ם

"ממשה ועד משה לא קם כמשה" – זוהי הכתובת המתנוססת על קברו של הרמב"ם – רבי משה בן מיימון. גדולי הפוסקים בעם היהודי. פילוסוף נחשב בין היהודים ובין הגויים. איש מדע ורופאו האישי של משנה מלך מצרים. "הנשר הגדול".

"אל נא תקברני במצרים"
הרמב"ם שנולד בקורדובה שבספרד, נרדף כמו רבים מהיהודים בני דורו (במאה ה-12), וברח מספרד אל פס שבמרוקו. אך גם שם המשיכו הרדיפות והרמב"ם – גם מדען, גם פילוסוף איש אשכולות, וגם תלמיד חכמים בתורת ישראל; נאלץ לנוס שוב על נפשו יחד עם בני משפחתו, והפעם פניהם אל ארץ ישראל. אחרי שהות וביקור בקברי האבות שבחברון ובהר הבית – קבע הרמב"ם את ביתו במצרים, והיה למוביל הקהילה היהודית הגדולה שבקהיר, ובהמשך גם לרופאו האישי של המשנה למלך מצרים.

לפני מותו כתב הרמב"ם בצוואתו, כלשון יעקב אבינו בספר בראשית: "אל נא תקברני במצרים". וכך, מספר שנים לאחר מותוצ – נלקחו עצמותיו, והועלו לקבורת עולמים בארץ ישראל – ובאורח פלא הגיעו עד טבריה – שם נקברו. ונאסף רבי משה בן מיימון אל אבותיו.

מתחם קברי צדיקים
בעבר היה מקום קבורתו של קבר הרמב"ם גם בית קברות של יהודי טבריה. מדובר בקברים מתקופת התנאים ועד למאה ה-18. דבר מעניין הוא שבתקופה שבא פרעו ערביי האזור, וניתצו את מצבות הקברים – השאירו את קבר הרמב"ם ללא פגע. דבר המרמז על הכבוד העצום שניתן לרמב"ם גם בעולם המוסלמי.

היום בחלקת קבר הרמב"ם עצמו קבורים גם אביו של הרמב"ם: רבי מיימון ונכדו של הרמב"ם: דוד הנגיד. כמו כן, נמצא במתחם – קברם של השל"ה הקדוש ורבן יוחנן בן זכאי. גם האמוראים רבי אמי ורבי אסי קבורים במתחם – שמעוטר בכתר מתכת גדול המתנוסס מעל ראשי המבקרים. כמו-כן, בצדי השביל המוביל אל הקבר עומדים 14 עמודים (שבעה מכל צד), ומלווים את המבקר – באזכור שמות 14 חלקיו של ספרו ההלכתי של הרמב"ם: משנה תורה.

כיום, בסמוך למתחם הקבר נמצא מרכז מורשת הרמב"ם במבנה בזלת עתיק ששופץ. במקום מוצגים ממצאים רבים המגוללים את תולדות חייו של הרמב"ם ועיסוק בהיכרות עם משנתו הענפה של ה"נשר הגדול".

קבר הרמב"ם נמצא כ-13 ק"מ בלבד ממלון לביא. לנסוע, לספוג את אור הצדיק ולחזור.