חמת טבריה
סיור בבתי כנסת עתיקים בטבריה והסביבה

במרוצת המאה השלישית בולט מקומה של טבריה בחיי היישוב היהודי בגליל, כמרכז תורה, הוראה והנהגה לעם ישראל בארץ ובתפוצות. מקום חשוב בחיי היישוב היהודי תופסים בתי-הכנסת, עליהם ידוע מימי המרד הגדול, מתקופת יבנה ומהימים שלאחר מרד בר-כוכבא, אולם עיקר הידיעות על בתי-כנסת הן מן המאה השלישית והרביעית לספירה.

המקורות התלמודיים מספרים על בתי-כנסת רבים שהיו בחלקי העיר השונים. אחדים מהם נקראו על שם בני-אדם, כגון ‘סדרא דבר-עולא’ או ‘בי-מדרשא דבר עטיין’. בתי-כנסת אחרים נקראו על שם בעלי אומנויות כמו בית-כנסת של טרסיים. סמוך לבית-המועצה עמד בית-כנסת הנזכר בשם ‘כנישתא דבולי’. בטבריה שהיתה מרכז היהדות תקופה ארוכה היו בתי-כנסת של קהילות מן התפוצות בדומה לציפורי. בכתובת קבר שנמצאה בטבריה נזכר תאומסיוס שהיה ראש בית-הכנסת של אנשי אנטיוכיה בטבריה, וכן מסופר על בר-עולא שהיה חזן בבית-הכנסת של הבבלים.2

בחמת שמדרום לטבריה מסופר על ר’ מאיר שהיה רגיל לדרוש בבית-הכנסת של חמתא כל ליל-שבת. מלבד סיפור זה לא קיימות ידיעות ספרותיות נוספות על בתי-כנסת ובתי-מדרש שהיו בחמת. מצד אחר, חשיפתם של שני בתי-כנסת בחמת משלימה את התמונה החסרה במקורות.

בית הכנסת הצפוני בחמת: שוכן מדרום לחומת העיר טבריה והוא הצפוני מבין שני בתי-הכנסת שנחשפו בחמת. בית-כנסת זה שימש את הקהילה היהודית בחמת החל מהמאה השלישית לספירה עד ראשיתה של המאה השמינית לספירה ברציפות.

בין הממצאים הבולטים במקום יש לציין את מנורת שבעת הקנים וקתדרא דמשה. המנורה עשויה אבן גיר ומעוטרת בתבליט נמוך. התבליט כולל פרח ורימון לסרוגין המופיעים על גבי שבעת קני המנורה בצדה האחד בלבד. בראש המנורה לוח אופקי ובו שבעה שקעים בהם הונחו נרות חרס או זכוכית.

בית הכנסת הדרומי בחמת: מדרום לבית-הכנסת הצפוני, נחשף בראשית שנות השישים.

בית הכנסת הקדום: בשלבו הקדום נבנה במחצית הראשונה של המאה השלישית לספירה.

קירות בית-הכנסת נבנו מאבני גיר ובזלת מטויחים בטיח לבן משני צידיהן. בתוך הבניין עוטרו הקירות בקישוטים ובכתובות בשפה היווניית. קישוטים אלו נעשו בצבע אדום על גבי רקע לבן. שרידים של רצפת פסיפס צבעוני שנחשפו בקצה האולם המרכזי בסמוך לקיר הדרומי, מרמזים שהבניין רוצף בפסיפס. רק הסיטרה המזרחית רוצפה בלוחות אבן שנמצאו באתרן. בפרוזדור שמדרום לבית-הכנסת נשתמרה רצפת פסיפס לבנה ובה רצועה מלבנית שחורה.