תמונת חברי קיבוץ

קינדר-טרנספורט

קבוצת צליינים מאירלנד שהתארחו אצלנו במלון, הביאו מתנה הקשורה לקינדרטרנספורט: ספר המוקדש לקיבוץ עם חתימות חברי הקבוצה, ומקל הליכה מגולף.
כידוע חברי לביא החלוצים עזבו את מזרח אירופה בעזרת הקינדרטרנספורט.
אבוש – עובד ותיק אצלנו קיבל את המתנות בשם הקיבוץ והמלון.