מלון לביא

בואו לנפוש אצלנו

מחירים מיוחדים לתקופת בין הזמנים
כ"ג -כ"ה בתשרי (2-9/10/2018)

הקדימו והזמינו!